Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 4 maja 2021 r. wznawiamy zajęcia nauki i doskonalenia pływania w grupach zorganizowanych.                                         

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia (Rozporządzenie  RM z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 814) zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży do 18 r.ż.

Opłata zgodnie z cennikiem OSiR Ochota.

Ilość miejsc ograniczona. Harmonogram dostępny jest tutaj.

Zapisy w kasie pływalni pod nr tel. 22 572-90-88.


04
maj 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 814)  zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  od dnia 4 maja 2021 roku kryta pływalnia w obiekcie OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 wznawia działalność w ograniczonym zakresie, w następujących godzinach:

 • poniedziałek – piątek w godz. 12.00 – 20.00
 • soboty i niedziele w godz. 10.00 – 20.00

 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Rady Ministrów korzystanie z pływalni jest możliwe wyłącznie w przypadku:  

 1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1., z późn.zm.),
 2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej
 4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,
 5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
 6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
 7. zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia


przy czym na pływalni jednorazowo może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu. Widownia pozostaje zamknięta.

 

Możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu–przy zachowaniu limitu do 50 osób (mieszkańcy-grupy lub osoby indywidualne niezrzeszone), bez udziału publiczności po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel. 22 572-90-70 lub e-mailem .                                                                            

Hala sportowa przy ul. Nowowiejskiej 37 B pozostaje zamknięta dla klientów indywidualnych,  może  być udostępniona wyłącznie na potrzeby:

 1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1., z późn.zm.),
 2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej
 4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,
 5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
 6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
 7. zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia
 8. bez udziału publiczności.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt drogą mailową:


30
kwi 2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania ze zmodernizowanego, zadaszonego boiska przy ul. Rokosowskiej 10.
Nowa nawierzchnia umożliwia grę w mini piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę oraz tenis ziemny.

W chwili obecnej dysponujemy jeszcze elastycznym grafikiem.
Rezerwacje pod nr. tel. 22 572 90 70 lub e-mailem

Serdecznie zapraszamy


27
kwi 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 748) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 3 maja 2021 r. pływalnia oraz sauny w obiekcie OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie nadal pozostają zamknięte.

Możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu–przy zachowaniu limitu do 25 osób (mieszkańcy-grupy lub osoby indywidualne niezrzeszone) po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel. 22 572-90-70 lub e-mailem .

W przypadku wydarzeń sportowych, współzawodnictwa sportowego czy zorganizowanych zajęć sportowych liczba osób może być wyższa, a zajęcia, wydarzenia czy współzawodnictwo odbywa się  bez udziału publiczności.  

Hala sportowa przy ul. Nowowiejskiej 37 B pozostaje zamknięta dla klientów indywidualnych,  może  być udostępniona wyłącznie na potrzeby:

 1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
 2. bez udziału publiczności.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt drogą mailową:


26
kwi 2021

 

Zdrowych, wesołych i dalekich od codziennych trosk
Świąt Wielkiejnocy
życzą
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota


31
mar 2021