Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia


25
lis 2020

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, ze w związku z epidemią koronawirusa lodowisko OSiR Ochota pozostaje nieczynne do odwołania.


20
lis 2020

Szanowni Państwo,

Od dnia 20 listopada 2020 roku zapraszamy na zorganizowane zajęcia doskonalenia pływania. Zajęcia będą  prowadzone na basenie sportowym pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów zgodnie z harmonogramem dostępnym w zakładce Pływalnia kryta.

Ilość miejsc ograniczona – na każdą jednostkę czasową przyjmujemy maksymalnie 15 osób. Zapisy prowadzi kasa pływalni pod nr. tel. 22 572-90-88 lub bezpośrednio po przyjściu do obiektu. Odpłatność zgodnie z cennikiem OSiR.


18
lis 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kryta Pływalnia przy ul. Rokosowskiej 10 zostanie uruchomiona w dniu 12 listopada 2020r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów i wytycznymi m.st. Warszawy obiekt będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Wstrzymujemy  sprzedaż biletów jednorazowych dla klientów indywidualnych oraz możliwość wejść indywidualnych w ramach wykupionych karnetów. Z krytej pływalni, do odwołania będą mogły korzystać na podstawie podpisanych umów i porozumień podmioty zajmujące się nauką pływania, kluby sportowe – w tym uczniowskie kluby sportowe oraz trenerzy i instruktorzy pływania.

Jednocześnie informujemy, że niecka rekreacyjna, jaccuzi, zjeżdżalnia oraz saunarium pozostaną nieczynne do odwołania.


06
lis 2020

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od dnia 17 października 2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią SARS-COV-2 na terenie całego kraju informujemy, że proces uruchomienia pływalni przy ul. Rokosowskiej 10 ulegnie przedłużeniu z przyczyn niezależnych od nas.

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.


16
paź 2020