Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 654) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 18 kwietnia 2021 r. pływalnia oraz sauny w obiekcie OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie będą zamknięte.

Hala sportowa przy ul. Nowowiejskiej 37 B pozostaje zamknięta dla klientów indywidualnych,  może  być udostępniona wyłącznie na potrzeby:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. bez udziału publiczności.

 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt drogą mailową:


09
kwi 2021

 

Zdrowych, wesołych i dalekich od codziennych trosk
Świąt Wielkiejnocy
życzą
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota


31
mar 2021

Już w czwartek 18 marca br. pierwsze zajęcia on-line z cyklu
Zdrowy kręgosłup”.

Zapisz się i ćwicz.

Zajęcia będą odbywały się w czwartki o godz. 19.00, w okresie 18.03-6.05.21 r.

Obowiązują zapisy, szczegóły na plakacie.

Zapraszamy

 


16
mar 2021

W najbliższy poniedziałek 22 marca br. pierwsze zajęcia z cyklu
Powitanie słońca – cykl wiosennych spotkań z jogą”.

Zajęcia w formie on-line, zapisz się i ćwicz.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki o godz. 18.00, w okresie 22.03-26.04.21 r.

Obowiązują zapisy, szczegóły na plakacie.

Zapraszamy.


16
mar 2021


10
mar 2021