Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 654) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 18 kwietnia 2021 r. pływalnia oraz sauny w obiekcie OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie będą zamknięte.

Hala sportowa przy ul. Nowowiejskiej 37 B pozostaje zamknięta dla klientów indywidualnych,  może  być udostępniona wyłącznie na potrzeby:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. bez udziału publiczności.

 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt drogą mailową: