Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

 

Zdrowych, wesołych i dalekich od codziennych trosk
Świąt Wielkiejnocy
życzą
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota