Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy pomiędzy 13 a 20 rokiem życia, którzy uczą się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem https://ochota.um.warszawa.pl/