Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z łaźni parowej – usterka techniczna została usunięta.