Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

DYSPONUJEMY WOLNYM LOKALEM UŻYTKOWYM Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ROKOSOWSKIEJ 10.

Szczegóły w zakładce KONKURSY