Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, służącym zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży.