Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od wyjątkowego sportowego wydarzenia.

14 Czerwca br. o godz. 10.00 - w gościnnej hali sportowej OSiR przy Nowowiejskiej 37B rozpocznie się XII Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami „Ochota na Sport”.

Uczestniczyć będzie 11 drużyn reprezentujących instytucje i organizacje pozarządowe dzielnicy Ochota. Wzorem ubiegłych lat głównym organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-. Partnerami instytucjonalnymi wydarzenia „Ochota na sport 2023” są:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
 • Psychiatryczny Oddział Dzienny przy SZPZLO Warszawa-Ochota,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B,
 • Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i nadzieja”,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177
 • Zespół Szkól Specjalnych Nr 89,
 • Szkoła przysposabiająca do pracy – Nie z tej bajki
 • Klub – Nie z tej bajki
 • Spółdzielnia Socjalna Ochota
 • Medicover
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • Hulakula

 

Tegoroczna edycja Ochoty na Sport obejmować będzie rozgrywki osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, uczestników ośrodków wsparcia i szkół specjalnych.  

Na przeprowadzenie zawodów OSiR nieodpłatnie udostępnił halę wraz z niezbędnym zapleczem. Zasadniczym elementem przedsięwzięcia będą zawody drużynowe rozgrywane w różnych dyscyplinach, specjalnie z tej okazji zaprojektowanych. W tym roku w zawodach będzie przewijał się wątek osiągania celu,  trafności działań, pokonywania trudności i ograniczeń. Jak zwykle sportowe zmagania zakończą się przeciąganiem liny. Nad przebiegiem turnieju czuwać będzie grupa sędziów (terapeutów ze wszystkich placówek biorących udział w wydarzeniu) przyporządkowanych do każdej rozgrywki. Wydarzenie zostanie uroczyście otwarte i zakończone przez przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Uroczystość zakończenia sportowych zmagań obejmować będzie wręczenie pamiątkowych medali, dyplomów i pucharów, a także upominków dla drużyn. Formą ewaluacji oraz pamiątką wzmacniającą efekty przedsięwzięcia będzie fotoreportaż opracowany na podstawie rejestracji przebiegu poszczególnych rozgrywek.

Bezpośrednimi adresatami zadania będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, po kryzysach psychicznych oraz niepełnosprawnością słuchu – uczestnicy ochockich placówek oraz zaproszeni  goście. Oprawę muzyczną zapewni DJ VIKA, a o dobrą atmosferę zadbają zarówno organizatorzy jak i uczestnicy. Dodatkową, a zarazem interaktywną atrakcją wydarzenia będzie występ uczestników Klubu i Szkoły Przysposabiającej do Pracy – Nie z tej bajki. Ogółem projektem zostanie objętych ok. 100 bezpośrednich beneficjentów.

Pośrednimi adresatami wydarzenia będą osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy placówek,
z których wywodzą się zawodnicy.  Zajmą oni miejsca na trybunach i będą kibicować swoim drużynom. Projektem zostanie objętych ok. 80 pośrednich beneficjentów.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niniejsza strona pełni funkcje archiwalne.

Nowa strona internetowa OSiR Ochota dostępna jest pod adresem: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-ochota