Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

SZANOWNI KLIENCI,

W DNIU 8.XII.2021 ŚRODA

LODOWISKO  DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BĘDZIE DOSTĘPNE

W GODZ. 11.30-21.00

(PRZERWA NA KONSERWACJĘ LODU 15.00 – 16.00)