Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

Szanowni Państwo,

właśnie tak prezentuje się po remoncie nasza sauna aromafresh w obiekcie krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10.
Dosłownie pachnie nowością...

Serdecznie zapraszamy do korzystania.