Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

SZANOWNI KLIENCI,

W DNIU 12.XII.2021 (niedziela)
LODOWISKO  DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DOSTĘPNE
W GODZ. 12.00-21.00

PRZERWA NA KONSERWACJĘ LODU 15.00 – 16.00