Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

SZANOWNI KLIENCI,

W DNIU 13.XII.2021 (poniedziałek)
LODOWISKO  DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DOSTĘPNE
W GODZ. 11.30-21.00

PRZERWA NA KONSERWACJĘ LODU 15.00 – 16.00