Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

1. Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.

Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

 1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 2. adres redakcji strony podmiotowej BIP;
 3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
 4. instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
 5. menu przedmiotowe;
 6. moduł wyszukujący.


2. Obsługa BIP

Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię informacji.


Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu , jak i elementy dodatkowe:

 1. „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;
 2. „Redakcja” - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;
 3. „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;
 4. „Nieudostępnione w BIP” – kategoria określa sposób dostępu do informacji z różnych względów niepublikowanych w BIP;
 5. „Liczba odwiedzin” – informacja w prawy dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony;
 6. „Statystyki” – zakładka, która znajduje się powyżej menu przedmiotowego, w górnej części ekranu. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat miesięcznych wizyt w serwisie oraz przedstawiają 20 najczęściej wyświetlanych artykułów od początku działania serwisu;
 7. „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);
 8. „Historia zmian” – znajduje się poniżej każdego wyświetlonej artykułu i określa datę danej zmiany.


3. Dodatkowe elementy BIP

„Drukowania artykułów” – funkcja umożliwiająca drukowanie artykułów opublikowanych w BIP poprzez kliknięcie na ikonkę drukarki w prawym górnym rogu artykułu.

„Odnośnik do strony głównej BIP” – logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony podmiotowej BIP umożliwiający przejście na stronę główna BIP (www.bip.gov.pl) poprze klikniecie w logo.

Osoba wytwarzająca Jacek Kubaczyk
Data wytworzenia 21 grudnia 2020
Osoba publikująca Jacek Kubaczyk
Data opublikowania 21 grudnia 2020
Liczba odsłon 8852
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 21 grudnia 2020 Jacek Kubaczyk