Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Pozostałe informacje

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa

Osoba wytwarzająca Jacek Kubaczyk
Data wytworzenia 21 grudnia 2020
Osoba publikująca Jacek Kubaczyk
Data opublikowania 21 grudnia 2020
Liczba odsłon 9225
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 21 grudnia 2020 Jacek Kubaczyk