Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

imprezy

Zakończenie kursu "Zostań ratownikiem" (maj 2022)

W ostatnich dniach maja 2022 r zakończyliśmy pierwszą (mamy nadzieję, że nie ostatnią) edycję ochockiego programu „Zostań Ratownikiem”.

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ochota, grupa 18 uczniów z ochockich szkół ponadpodstawowych uczestniczyła w zajęciach praktycznych i teoretycznych służących przygotowaniu do pracy w charakterze Ratownika Wodnego. Program szkolenia realizowano na obiektach OSiR Ochota oraz Jeziorku Czerniakowskim.

W ramach szkolenia modułowego uczestnicy zdobywali kolejno stopnie: Młodszego Ratownika WOPR, Ratownika WOPR, a następnie Ratownika Wodnego. W międzyczasie ukończyli szkolenie na „patent” Sternika Motorowodnego oraz Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W ostatnim tygodniu maja komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy końcowe praktyczne i teoretyczne. Uprawnienia Ratownika Wodnego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747) uzyskało 11 osób.

W dniu 7 czerwca 2022 r w sali konferencyjnej OSiR przy ul. Rokosowskiej 10 odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień. Uprawnienia wręczała Pani Dorota Stegienka – Burmistrz Dzielnicy Ochota w obecności Komisji Egzaminacyjnej złożonej z Instruktorów WOPR (Jacek Kubaczyk – Przewodniczący, Adrianna Błasiak i Marcin Trembulak – Instruktorzy prowadzący szkolenie).

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!