Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ul. Skarżyńskiego 6a

Dzierżawca obiektu (wybrany na podstawie konkursu ofert):

AKADEMIA SPORTU I ZDROWIA – Pan Łukasz Szałkucki

Obiekt sportowy czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 22.00.

 

Rezerwacja i kontakt:

tel. 723 453 243
e-mail:

 

Sekretariat ośrodka:

ul. Rokosowska 10, 02-010 Warszawa
tel. 22 572 90 70
e-mail:

 

Uwaga!

Posiadacze zakupionych i nie wykorzystanych w 2022 roku karnetów na korty przy ul. Skarżyńskiego 6 a
proszeni są o kontakt z recepcją kortów (tel. 723-453-243) celem ustalenia terminów ich wykorzystania.