Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ul. Skarżyńskiego 6a

Obiekt sportowy czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 22.00.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na dzierżawę obiektu sportowego przy ul. Skarżyńskiego 6 a informujemy,
iż z dniem 16-01-2023 r. dzierżawcą w/w obiektu jest AKADEMIA SPORTU I ZDROWIA – p. Łukasz Szałkucki.

 

Rezerwacja i kontakt:

tel. 723 453 243
e-mail:

 

Sekretariat ośrodka:

ul. Rokosowska 10, 02-010 Warszawa
tel. 22 572 90 70
e-mail: