Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Wyszukiwanie

Zamówienia publiczne
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach  Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

08
maj 2024
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Pobierz: Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

19
kwi 2024
Rekrutacja
OSiR Ochota ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik działu ds. obsługi obiektów sportowych

31
sty 2024
Zamówienia publiczne
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

26
sty 2024
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych w 2024 roku

05
sty 2024