Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Zamówienia publiczne

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach  Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota


08
maj 2024
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

26
sty 2024

Plan zamówień publicznych w 2024 roku


05
sty 2024

Plan zamówień publicznych w 2023 roku - wersja 3


03
lis 2023

Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych


10
sie 2023