Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Zamówienia publiczne

Nr zamówienia: P/1/2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie o zespół toalet kąpieliska usytuowanego przy ul. Usypiskowej 18 w Warszawie”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej  https://osirochota.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

  • pod numerem telefonu: 22 576-87-90
  • pod adresem e-mail: 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.03.2022 nr 2022/BZP 00086305/01

Poniżej link do postępowania:     
https://osirochota.ezamawiajacy.pl/pn/osirochota/demand/notice/public/54865/details

Osoba wytwarzająca Paweł Jankowski
Data wytworzenia 15 marca 2022
Osoba publikująca Paweł Jankowski
Data opublikowania 15 marca 2022
Liczba odsłon 5550
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 15 marca 2022 Paweł Jankowski

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niniejsza strona pełni funkcje archiwalne.

Nowa strona internetowa OSiR Ochota dostępna jest pod adresem: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-ochota