Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Zamówienia publiczne

Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota.

Nr zamówienia: P/6/2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem zamówienia jest: Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota.

TRYB POSTĘPOWANIA: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PODSTAWA PRAWNA – art. 311 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej  https://osirochota.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

  • pod numerem telefonu: 22 576-87-90
  • pod adresem e-mail: 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00455036 z dnia 2022-11-23

Poniżej link do postępowania:
https://osirochota.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/92910

Osoba wytwarzająca Anna Kurpisz
Data wytworzenia 24 listopada 2022
Osoba publikująca Paweł Jankowski
Data opublikowania 24 listopada 2022
Liczba odsłon 4916
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 24 listopada 2022 Paweł Jankowski