Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Zamówienia publiczne

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiektach Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Nr zamówienia: P/8/2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na „Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiektach Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej  https://osirochota.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

  • pod numerem telefonu: 22 576-87-90
  • pod adresem e-mail: 

 

Poniżej link do postępowania: 

https://osirochota.ezamawiajacy.pl;

https://osirochota.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/1/96200

 

Osoba wytwarzająca Paweł Jankowski
Data wytworzenia 20 grudnia 2022
Osoba publikująca Paweł Jankowski
Data opublikowania 20 grudnia 2022
Liczba odsłon 3906
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 20 grudnia 2022 Paweł Jankowski

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niniejsza strona pełni funkcje archiwalne.

Nowa strona internetowa OSiR Ochota dostępna jest pod adresem: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-ochota