Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Zamówienia publiczne

Dostawa i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 12 miesięcy

 

Nr zamówienia: P/3/2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 12 miesięcy

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej  https://osirochota.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

  • pod numerem telefonu: 22 576-87-90
  • pod adresem e-mail: 

 

Poniżej link do postępowania:         
https://osirochota.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/50235

 

Osoba wytwarzająca Paweł Jankowski
Data wytworzenia 20 października 2021
Osoba publikująca Paweł Jankowski
Data opublikowania 15 listopada 2021
Liczba odsłon 879
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 15 listopada 2021 Paweł Jankowski
Utworzenie strony 20 października 2021 Paweł Jankowski