Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych w 2022 roku - wersja 4


22
cze 2022

Nr zamówienia: P/2/2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach  Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota”.


23
cze 2022

Plan zamówień publicznych w 2022 roku - wersja 3


15
mar 2022

Nr zamówienia: P/1/2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie o zespół toalet kąpieliska usytuowanego przy ul. Usypiskowej 18 w Warszawie”.


15
mar 2022

Dostawa i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 12 miesięcy


15
lis 2021