Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

ogłoszenia

TENIS STOŁOWY
„Ochota na Rodzinne Granie”

Organizator: Zarząd i Rada Dzielnicy Ochota
Miejsce: OSiR Ochota ul. Nowowiejska 37b
Uczestnicy imprezy: Mieszkańcy

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny
w każdy poniedziałek 18.30 – 20.00
 i każdy piątek 17.00 18.30

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o wpisanie swojego nazwiska
na listę zajęć sportowych znajdującą się na na www.realsport.pl.

 czas trwania zajęć ok. 90 min

Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek i każdy piątek

Udział w zajęciach przewidziany jest dla wszystkich chętnych

Wszyscy dorośli oraz wszystkie dzieci wraz z trenerem przebywają
na terenie hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37b
realizując założony „plan treningów”   .

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń na www.realsport.pl

Kontakt tel. 502 733 646

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niniejsza strona pełni funkcje archiwalne.

Nowa strona internetowa OSiR Ochota dostępna jest pod adresem: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-ochota