Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota z siedzibą w Warszawie (02-010), przy ul. Nowowiejskiej 37B („Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do wyznaczonego przez Administratora Inspektora danych osobowych:
adres e-mail:
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych OSiR Ochota, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa.

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.
Przetwarzamy je również w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w naszej dyspozycji (monitoring wizyjny – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym)

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,
  w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od ich charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa (m.in. ustawy o sporcie), podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (organom publicznym, kontrolnym)
 • podmiotom świadczącym na podstawie umów między innymi usługi takie jak: doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT, płatnicze.

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 


Mechanizm Cookies na stronach internetowych

 

Co to jest plik "Cookie"?

Cookies (ciasteczka) są to pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane jedynie przez stronę, która je utworzyła.


W jakim celu strona internetowa OSiR Ochota korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej wykorzystywane są w celu zarządzania sesją użytkownika, zapisywania ustawień i automatyzacji niektórych funkcjonalności serwisu. Są też stosowane w celach bezpieczeństwa – weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki.


Jakich plików "cookies" używamy?

Na stronie OSiR Ochota mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika tylko do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez administratora serwisu albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając zasady ich przechowywania i wyrażając zgodę na ich zapisywanie. Większość przeglądarek domyślnie zezwala na korzystanie przez strony internetowe z plików cookies. Cofnięcie tej zgody jest możliwe poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Możliwe jest zarówno całkowite zablokowanie obsługi cookies, samoczynne okresowe ich czyszczenie lub informowanie o każdym zamieszczeniu cookies na urządzeniu odbiorcy.


Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 • przeglądarka Mozilla Firefox
  (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)
 • przeglądarka Chrome
  (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)
 • przeglądarka Safari
  (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265)
 • przeglądarka Opera
  (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
 • przeglądarka Edge
  (https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d)


Z czym się wiąże odmowa na korzystanie z plików cookies?

Użytkownik musi mieć świadomość, iż bez akceptacji plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne. Pliki cookies umożliwiają utrzymanie sesji przeglądarki oraz weryfikację autentyczności odbiorcy.

 

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się  z powołanym Inspektorem Danych Osobowych w OSiR Ochota:

 • mailowo na adres lub
 • w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawie
Osoba wytwarzająca Nieznana
Data wytworzenia Nieznana
Osoba publikująca Paweł Jankowski
Data opublikowania 09 maja 2023
Liczba odsłon 3107
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 09 maja 2023 Paweł Jankowski
Zmiana treści 19 maja 2022 Paweł Jankowski
Zmiana treści 19 maja 2022 Paweł Jankowski
Zmiana treści 18 maja 2022 Paweł Jankowski
Zmiana treści 30 marca 2021 Paweł Jankowski
Zmiana treści 18 stycznia 2021 Paweł Jankowski
Utworzenie strony 28 września 2020 Paweł Jankowski